Známky do modrých průkazek 2013

Prosím o odevzdání modrých průkazek na tréninku + 300 Kč (známka na další rok)
do 4.2.2013. Peníze za známku se budou vybírat na tréninku v hotovosti.

Penále 100 Kč při pozdním odevzdání!!!