Obnovení tréninků v tělocvičně

 Obnovení tréninků

 
Vážení rodiče, studenti a kamarádi,
s novým rokem jsme se rozhodli, alespoň do doby dokud nám to epidemická situace dovolí, obnovit tréninky našeho oddílu.
 
Každý člen oddílu, zákonný zástupce nebo doprovod člena oddílu, bere na vědomí níže uvedené podmínky pro vstup do prostor tělocvičny a přebírá tím plnou zodpovědnost za případný postih při nedodržení uvedených pravidel. 
Splnění podmínek pro vstup bude kontrolováno. Trenér nebo vedoucího oddílu může zakázat vstup do prostor tělocvičny.
 
Pokud na sobě pociťujete příznaky nachlazení, nevolnosti nebo jiné zdravotní omezení, buďte ohleduplní a zůstaňte doma. Možná tím pomůžete kamarádům, určitě však sobě. 
 
Do tělocvičny je povolen vstup dle těchto pravidel:
Děti do 12 let, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID -19, se mohou účastnit pohybových aktivit bez prokázání podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek testu.
 
Mládež ve věku od 12 do 18 let, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19, se může účastnit tréninkových aktivit při dodržení podmínek jako je očkování, prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů nebo negativní výsledek PCR testu, který má obecně platnost 72 hodin.
 
Účastníci tréninkových aktivit nad 18 let se musí prokázat dokončeným očkováním nebo proděláním laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů. Negativní výsledek PCR testu lze použít pouze pro osoby s nedokončeným očkováním.
 
Rodič nebo doprovod člena oddílů může vstoupit do tělocvičny s platným očkováním, po prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů. Negativní výsledek PCR testu lze použít pouze pro osoby s nedokončeným očkováním.Aktuálně:

Začínáme cvičit, tak neváhejte a doražte:-).

Karanténa do 24. 1. 2022 pro všechny cvičící.

Tréninky začínají 12.1.  

Tréninky jsou pozastavené do odvolání. 

Soustředění 27.-31.10.