Exhibice Nymburk 7.4.2010

Nymburským základoškolákům jsme ukázali co proto. S pomocí našich členů a pražského oddílu Toi-Gae jsme si připravili malou ukázku. Velké díky patří Anetě, Martině, Péťovi a Báře, která byla tímto korunována na vrchní oddílovou fotografku.