Výuka sebeobrany OA Lysá n. L. 7.4.2010

ESFV rámci projektu ESF Ochrana člověka za mimořádných situací jsme byli pozváni na místní Obchodní Akademii, kde jsme studentům přiblížili sebeobranu z praktického hlediska.